Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Deklaracja dostępności

Mapa powiatu PCPR

Mapa powiatu PCPR

Przemoc

Pliki do pobrania

 

Formularze, Wnioski (+załączniki)

====================

Zgłoś uwagi dotyczące Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" na lata 2021-2025 (plik PDF rozmiar 445KB, otwierany w nowym oknie)

==================== 

Ankieta dla instutucji i organizacji działających na terenie powiatu głogowskiego dotycząca powiatoej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2025 (plik PDF rozmiar 62KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta dla instytucji i organizacji działających na terenie powiatu głogowskiego dotycząca powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (plik PDF rozmiar 4,61KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 2017-2021 - KONSULTACJE (plik PDF rozmiar 1,31MB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowa strategia na lata 2013-2020 - ankieta (plik PDF rozmiar 45KB, otwierany w nowym oknie)
====================

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (plik PDF rozmiar 1,34MB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie głogowskim na lata

====================

2012-2016 (plik PDF rozmiar 262KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (plik PDF rozmiar 2,1MB otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 (plik PDF rozmiar 2,2MB otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy Program Pieczy Zastępczej 2015-2017 (plik PDF rozmiar 707KB otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta dotycząca określenia identyfikacji problemów i barier z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne w codziennym życiu (plik PDF rozmiar 36KB otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta z realizacji w roku 2015 Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej (plik PDF rozmiar 57KB otwierany w nowym oknie)

====================

PDF rozmiar 36KB, otwierany w nowym oknie)

====================  

Uchwała 3-letni Program Rozwoju Pieczy (plik PDF rozmiar 1,38MB otwierany w nowym oknie)

 


Kapitał Ludzki oraz Europejski Fundusz Społeczny - Logotypy

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 36 | Wczoraj 26 | Ten tydzień 36 | Ten miesiąc 1170 | Razem 40930

Aktualności

 

 

Szanowni Państwo

 

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2025 licząc, że w różnych środowiskach, które Państwo reprezentujecie poddana zostanie szerokim konsultacjom. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, w dobie państwa demokratycznego, konsultacje społeczne są ważnym czynnikiem kształtującym świadomość i wspierającym podejmowanie inicjatyw lokalnych.

Wierzymy, że konsultacje społeczne pozwolą na zbudowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia przy realizacji działań wynikających ze Strategii przy zachowaniu zasady partnerstwa, która wyraża się w przyznaniu równego prawa do wyrażenia głosu i zaprezentowania opinii dotyczących celów i działań określonych w projekcie Strategii.

Naszą intencją jest zebranie możliwie szerokiego i reprezentatywnego spektrum opinii na temat Projektu.

Projekt Strategii zamieściliśmy na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie www.pcpr.glogow.pl, gdzie w formie formularza znajdującego się w zakładce Zgłoś uwagi dotyczące Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2025 każdy zainteresowany podmiot będzie miał możliwość wyrazić swoją opinię.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oczekując na Państwa głos, który w dalszej perspektywie wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego i będzie akceptacją głównych celów i priorytetów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

 

Do pobrania:

- Formularz

- Projekt Strategi 2021-2025

                            

 

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 dostępne będą w wersji papierowej oraz na stronie internetowej naszej jednostki od 01 marca 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie uprzejmie informuje, iż od
1 stycznia 2021 roku istnieje możliwość składania wniosków on – line w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu.

Uruchomione zostały nabory:

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Dostęp do systemu jest nieodpłatny.

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy składania wniosków.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Krystyna Piasecka – Olejniczak

sow

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 28/2020

i w związku ze świętem

przypadającym w sobotę dnia 26 grudnia 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

będzie nieczynne w dniu 24 grudnia 2020 roku

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną

oraz wprowadzonymi obostrzeniami

w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

uprzejmie informujemy,

że Klub dla osób niepełnosprawnych „Tęczowe Motyle”

pozostaje zamknięty

w okresie od dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

 

Wyszukiwarka

Ważne linki

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link otwierany w nowym oknie

 

Dobry Start 300+

 

Projekt PCPR rok 2018


Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2015 - link otwierany w nowym oknie

Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2014 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2013 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2012 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2011 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2010 - link otwierany w nowym oknie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - link otwierany w nowym oknie
Starostwo Powiatowe Głogów - link otwierany w nowym oknie
Urząd Miasta Głogów - link otwierany w nowym oknie
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  - link otwierany w nowym oknie
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie - link otwierany w nowym oknie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - link otwierany w nowym oknie
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  - link otwierany w nowym oknie