Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Deklaracja dostępności

Mapa powiatu PCPR

Mapa powiatu PCPR

Przemoc

Pliki do pobrania

 

Formularze, Wnioski (+załączniki)

====================

Zgłoś uwagi dotyczące Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" na lata 2021-2025 (plik PDF rozmiar 445KB, otwierany w nowym oknie)

==================== 

Ankieta dla instutucji i organizacji działających na terenie powiatu głogowskiego dotycząca powiatoej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2025 (plik PDF rozmiar 62KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta dla instytucji i organizacji działających na terenie powiatu głogowskiego dotycząca powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (plik PDF rozmiar 4,61KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 2017-2021 - KONSULTACJE (plik PDF rozmiar 1,31MB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowa strategia na lata 2013-2020 - ankieta (plik PDF rozmiar 45KB, otwierany w nowym oknie)
====================

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (plik PDF rozmiar 1,34MB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie głogowskim na lata

====================

2012-2016 (plik PDF rozmiar 262KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (plik PDF rozmiar 2,1MB otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 (plik PDF rozmiar 2,2MB otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy Program Pieczy Zastępczej 2015-2017 (plik PDF rozmiar 707KB otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta dotycząca określenia identyfikacji problemów i barier z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne w codziennym życiu (plik PDF rozmiar 36KB otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta z realizacji w roku 2015 Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej (plik PDF rozmiar 57KB otwierany w nowym oknie)

====================

PDF rozmiar 36KB, otwierany w nowym oknie)

====================  

Uchwała 3-letni Program Rozwoju Pieczy (plik PDF rozmiar 1,38MB otwierany w nowym oknie)

 


Kapitał Ludzki oraz Europejski Fundusz Społeczny - Logotypy

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 30 | Wczoraj 26 | Ten tydzień 30 | Ten miesiąc 1164 | Razem 40924

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie reprezentowane przez Dyrektora – Krystynę Piasecką - Olejniczak
Inspektorem ochrony danych (IOD) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest: Tomasz Wadas, tel. 509 737 586, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest:

…PCPR Głogów reprezentowany przez Dyrektora– Krystynę Piasecką - Olejniczak…   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

…………………………Tomasz Wadas, tel. 509 737 586, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe w celu zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
6. Pracownicy i zleceniobiorcy posiadają prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Pracownikom i zleceniobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdyż wymagają tego przepisy prawa, w pozostałym zakresie- dobrowolne.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest:
…PCPR Głogów reprezentowany przez Dyrektora– Krystynę Piasecką - Olejniczak…
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
…………………………Tomasz Wadas, tel. 509 737 586, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2213) w celu:
a) podniesienie stanu bezpieczeństwa osób korzystających z usług ADO,
b) rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody.
4. Kategoria danych osobowych: dane wizerunkowe
5. Obraz z kamer zapisywany jest i przechowywany przez okres 30 dni.
6. Do danych osobowych dostęp mają podmioty obsługujące system monitoringu oraz upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych.
7. Państwo posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawa do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wyszukiwarka

Ważne linki

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link otwierany w nowym oknie

 

Dobry Start 300+

 

Projekt PCPR rok 2018


Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2015 - link otwierany w nowym oknie

Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2014 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2013 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2012 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2011 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2010 - link otwierany w nowym oknie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - link otwierany w nowym oknie
Starostwo Powiatowe Głogów - link otwierany w nowym oknie
Urząd Miasta Głogów - link otwierany w nowym oknie
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  - link otwierany w nowym oknie
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie - link otwierany w nowym oknie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - link otwierany w nowym oknie
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  - link otwierany w nowym oknie