Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Kryzys może dotknąć każdego! Pamiętaj nie jesteś sam!

Kryzys wymaga natychmiastowego działania.

Nie musi być zjawiskiem szkodliwym.

Właściwa reakcja wobec kryzysu, rozwiązanie go, odzyskanie równowagi czy nabycie nowych umiejętności w sposobie funkcjonowania są możliwe do osiągnięcia!

depresja2

Zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

depresja