Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Deklaracja dostępności

Mapa powiatu PCPR

Mapa powiatu PCPR

Przemoc

Pliki do pobrania

 

Formularze, Wnioski (+załączniki)

====================

Zgłoś uwagi dotyczące Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" na lata 2021-2025 (plik PDF rozmiar 445KB, otwierany w nowym oknie)

==================== 

Ankieta dla instutucji i organizacji działających na terenie powiatu głogowskiego dotycząca powiatoej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2025 (plik PDF rozmiar 62KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta dla instytucji i organizacji działających na terenie powiatu głogowskiego dotycząca powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (plik PDF rozmiar 4,61KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 2017-2021 - KONSULTACJE (plik PDF rozmiar 1,31MB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowa strategia na lata 2013-2020 - ankieta (plik PDF rozmiar 45KB, otwierany w nowym oknie)
====================

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (plik PDF rozmiar 1,34MB, otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie głogowskim na lata

====================

2012-2016 (plik PDF rozmiar 262KB, otwierany w nowym oknie)

====================

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (plik PDF rozmiar 2,1MB otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 (plik PDF rozmiar 2,2MB otwierany w nowym oknie)

====================

Powiatowy Program Pieczy Zastępczej 2015-2017 (plik PDF rozmiar 707KB otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta dotycząca określenia identyfikacji problemów i barier z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne w codziennym życiu (plik PDF rozmiar 36KB otwierany w nowym oknie)

====================

Ankieta z realizacji w roku 2015 Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej (plik PDF rozmiar 57KB otwierany w nowym oknie)

====================

PDF rozmiar 36KB, otwierany w nowym oknie)

====================  

Uchwała 3-letni Program Rozwoju Pieczy (plik PDF rozmiar 1,38MB otwierany w nowym oknie)

 


Kapitał Ludzki oraz Europejski Fundusz Społeczny - Logotypy

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 36 | Wczoraj 26 | Ten tydzień 36 | Ten miesiąc 1170 | Razem 40930

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie informuje, iż w zwiazku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku w prawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061)

 

 
Ważne ! Wniosek należy złożyć do 30 listopada
 
Świadczenie Dobry start nie przysługuje:
 - rodzinom zastępczym - raz w roku na dziecko;
 - osobom usamodzielnianym - raz w roku;
________________________________________
 
Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 76 837 35 03.
________________________________________
 
Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można złożyć w formie papierowej od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r., osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13 (pokój nr 8, Karolina Darnikowska - pracownik socjalny). Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będzie dostępny w formie papierowej od 31.07.2019 r. w w/w siedzibie.
 
Świadczenie przysługuje na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej lub osobie usamodzielnianej ( do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności) uczącej się w:
- szkole podstawowej,
- dotychczasowym gimnazjum,
- szkole średniej,
- szkole policealnej oraz szkole dla dorosłych.
 
NA WSZYSTKIE DZIECI UCZĄCE SIĘ W SZKOŁACH ŚREDNICH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE SZKOLNE POTWIERDZAJĄCE TYP SZKOŁY!
 
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” złożonych wraz z dokumentami w miesiącu sierpniu ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 lub pod numerem telefonu (76) 834 10 03.
________________________________________
 
Dokumenty do pobrania:
  1. Wniosek
 
 

Wyszukiwarka

Ważne linki

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link otwierany w nowym oknie

 

Dobry Start 300+

 

Projekt PCPR rok 2018


Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2015 - link otwierany w nowym oknie

Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2014 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2013 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2012 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2011 - link otwierany w nowym oknie
Aktywni Życiowo Aktywni Zawodowo Projekt 2010 - link otwierany w nowym oknie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - link otwierany w nowym oknie
Starostwo Powiatowe Głogów - link otwierany w nowym oknie
Urząd Miasta Głogów - link otwierany w nowym oknie
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  - link otwierany w nowym oknie
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie - link otwierany w nowym oknie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - link otwierany w nowym oknie
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  - link otwierany w nowym oknie