Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Informujemy, że w związku

z obchodami Jubileuszu 25-lecia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

będzie zamknięte

w dniu 12 czerwca 2024 roku

w godz. od 12.00 do 14.00

 

Za utrudnienia przepraszamy

Ilustracja wprowadzenia: Cyberbezpieczny Powiat Głogowski

Projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Głogowski” realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0702/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej w dniu 6 maja 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
-Obszar techniczny – Zakup oprogramowania i sprzętu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie
-Obszar kompetencyjny – Szkolenia dla pracownika IT Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
-Obszar organizacyjny – Audyty i Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych

2. GRUPY DOCELOWE:

-Pracownicy Starostwa Powiatowego w Głogowie
-Pracownicy 17 podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego tj.
-I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
-II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
-Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
-Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie
-Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
-Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
-Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
-Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie
-Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie
-Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
-Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
-Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
-Domu Pomocy Społecznej Magnolia w Głogowie
-Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie
-Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie
-Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie
-Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

3. CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Głogowie i podległych powiatowi 17 jednostek organizacyjnych.

4. EFEKTY I REZULTATY:
Efektem realizacji będzie wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji.
Projekt przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i reagowania w razie zaistnienia takiej potrzeby na incydenty w systemie informatycznym

5. WARTOŚĆ PROJEKTU: 977 011,00 PLN

6. WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 739 500,00 PLN


#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na terenie Powiatu Głogowskiego odbędzie się szereg imprez integracyjnych dla środowiska osób niepełnosprawnych z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Krystyna Piasecka - Olejniczak

Pobierz harmonogram w formacie PDF [274KB]

Ilustracja wprowadzenia: Wyjazd integracyjny

Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zorganizowało wyjazd integracyjny dla członków Klubu „Tęczowe motyle”. Tym razem członkowie Klubu zwiedzili perłę - Zamek Mużakowski znajdujący się w Parku Mużakowskim w jego części należącej do Niemiec.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

 

Szczegóły znajdują się poniżej. 

Z poważaniem

Dyrektor Krystyna Piasecka - Olejniczak

Wyniki do pobrania w formacie PDF [990KB]

 

Ilustracja wprowadzenia: SPOTKANIE WIELKANOCNE

Dnia 28 marca 2024 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie odbyło się spotkanie integracyjne pt. „Poszukiwanie wielkanocnych jajek”. Wydarzenie to związane było z rodzinnym kultywowaniem tradycji wielkanocnych.

82615

W dniu 11 marca 2024r., w Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca wysokości przyznanych środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadnia z zakresu rehabilitacji społecznej, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Konferencja została poprowadzona przez Starostę Głogowskiego – Jarosława Dudkowiaka, Wicestarostę Głogowskiego – Jeremiego Hołownię, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie – Krystynę Piasecką – Olejniczak oraz Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Głogowie – Stanisława Stolarczyka.