Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

W Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyła się konferencja prasowa (16.03.) w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Piasecka-Olejniczak, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, Wicestarosta Głogowski Jeremi Hołownia oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Mirosław Dąbrowski.

Głównym tematem konferencji było poinformowanie mieszkańców Powiatu Głogowskiego o rekordowej kwocie otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

rok-bez-barierW 2021 roku na ten cel Powiat Głogowski otrzymał ponad 3 mln zł z czego 500 tys. zostanie przeznaczone na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych. W bieżącym roku przede wszystkim chcemy skupić się na usuwaniu barier architektonicznych i technicznych tj. budowa podjazdów pod budynki mieszkalne, montaż wind lub platform, zakup schodołazów, podnośników i łózek rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier znajdujących się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do w/w zadań można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej w zakładce Realizowane zadania - Osoby niepełnosprawne – Wnioski do pobrania lub osobiście w siedzibie naszej jednostki oraz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wspracia (SOW) sow.pfron.org.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości można się kontaktować
z  Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu 76 837 35 04.

        Z poważaniem

                                                                                   Krystyna Piasecka-Olejniczak