Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie uprzejmie informuje, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2021 roku, znak: ZP-KNPS.9423.1.7.2021.EJ. Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie – Filia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Głogowie  otrzymał nowy profil – Filia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Domu Pomocy Społecznej

„Magnolia” w Głogowie

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie dla przewlekle somatycznie chorych

Dyrektor: Dariusz Wojtkowiak

  1. Neptuna 22/24

67-200 Głogów

Tel. (76) 833-88-09

Strona internetowa: www.magnoliaglogow.naszdps.pl

Filia Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                      

Kierownik: Bogusława Suszyńska

  1. Norwida 3

67-200 Głogów

Tel. (76) 834-13-66