Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Programu psychologiczno-terapeutycznego.

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program psychologiczno-terapeutyczny skierowany jest do osób, którzy ukończyli Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc

w rodzinie. Stanowi dodatkowe wsparcie dla uczestników poprzez kontynuację oddziaływań terapeutycznych, w celu eliminowania zachowań przemocowych.

Celem jego jest:

  • utrwalenie i pogłębienie osiągniętych efektów, pozytywnych zmian w zakresie prezentowanych zachowań, postaw, sposobów myślenia,
  • zmniejszanie ryzyka dalszego stosowania przemocy poprzez rozwijanie samokontroli, odpowiedzialności za własne postępowanie,
  • rozwijanie umiejętności psychospołecznych potrzebnych do adekwatnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
  • poprawa zaburzonych relacji z najbliższymi,
  • zdobycie lub poszerzenie posiadanej wiedzy o mechanizmach stosowania przemocy.

Uczestnikami Programu psychologiczno-terapeutycznego zostać mogą osoby pełnoletnie, samodzielnie zgłaszające się, które ukończyły Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Ważne! Kandydaci do Programu muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 13.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź pod numerem telefonu: sekretariat:

 76 834 10 03, poradnictwo 76 834 10 06.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie

mgr Krystyna Piasecka – Olejniczak