Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

pcpr

KAMPANIA PROMUJACA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE W POWIECIE GŁOGOWSKIM

Hasło kampanii

„MY JUŻ JESTEŚMY RODZINĄ ZASTĘPCZĄ. DOŁĄCZ DO NAS!”

KOALICJA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU 22 GRUDNIA 2021R. W STAROSTWIE POWIATOWYM W GŁOGOWIE

W KONFERENCJI UDZIAŁ WZIĘLI:

Jarosław Dudkowiak - Starosta Głogowski

Jeremi Hołownia - Wicestarosta Głogowski

Krystyna Piasecka - Olejniczak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Edyta Sambor - Rzecznik Starostwa Powiatowego w Głogowie

Zawodowe rodziny zastępcze:

Agata Gołębiowska - zawodowa rodzina zastępcza

Aldona Pietrzak - zawodowa rodzina zastępcza

Zofia Bobrowska - zawodowa rodzina zastępcza

image3

image4

PRZEDSTAWICIELE LOKALNYCH MEDIÓW

TV Master, Głos Głogowa, Tygodnik Głogowski, Radio Plus Głogów, Radio Elka, My Głogów, Tutaj GŁOGÓW, Głogów Nasze Miasto, Głogowski Portal Informacyjny, Miedziowe.

log

CELE KAMPANII:

Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat celów i założeń rodzinnej pieczy zastępczej.

Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Kreowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej.

Podniesienie świadomości mieszkańców Powiatu Głogowskiego o potrzebach dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zachęcenie społeczności Powiatu Głogowskiego do podejmowania się funkcji rodziny zastępczej. Podjęcie się roli rodziny zastępczej stanowi duże wyzwanie, ale jest jak najbardziej wskazane dla dobra dzieci.

Dochodzenie do jak największej liczby rodzin zastępczych co jest  najlepszym rozwiązaniem dla dzieci, które są pozbawione opieki rodzicielskiej i warunków do prawidłowego rozwoju.

Po Konferencji prasowej w TV Master ukazał się news oraz wywiad promujący rodzicielstwo zastępcze, które można odtworzyć klikając na poniższe linki.

https://www.tvmaster.eu/wiadomosci/5324,dzialamy-dla-dobra-dzieci

https://www.tvmaster.eu/wiadomosci/5309,rodzice-poszukiwani