Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”

Wnioski dotyczą modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

aktywny-samorzad

Terminy składania wniosków:

Moduł I:

Od 01.03.2022 do 31.08.2022 r.

Moduł II:

Od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (rok szkolny/akademicki 2021/2022)

Od 01.03.2022 r. do 10.10.2022 r. (rok szkolny/akademicki 2022/2023)

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I oraz Moduł II należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia.

https://sow.pfron.org.pl/