Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Głogowskiego, organizuje Powiatowy Konkurs plastyczny pod hasłem „Razem Przeciw Przemocy” pod Honorowym Patronatem Starosty Głogowskiego Pana Jarosława Dudkowiaka i serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Powiatu Głogowskiego do wzięcia w nim udziału. 

Celem konkursu jest:

  • propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy,
  • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Głogowskiego na temat metod przeciwdziałania zjawisk występowania przemocy w rodzinie,
  • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin,
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Głogowskiego w ramach Powiatowego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Głogowskim na lata 2022 - 2026.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,  ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 27 maja 2022 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły). Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie jednej pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia 10 czerwca 2022 r. Dla laureatów Konkursu przewidzieliśmy nagrody i upominki.

Termin i sposób przekazania dyplomów i nagród rzeczowych zostanie ustalony indywidualnie z laureatami konkursu.

Informacje o konkursie zostały rozesłane do wszystkich szkół podstawowych na terenie Powiatu Głogowskiego oraz umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy w Głogowie pod adresem:  https://www.pcpr.glogow.pl/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 76 837 35 01, mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji:
ul. Słowiańska 13, Głogów.

Z poważaniem

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej