Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie konkursu plastycznego pod hasłem „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”, dotyczącego realizowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Głogowskiego, w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Głogowskim na lata 2022 – 2026, pod honorowym patronatem Pana Jarosława Dudkowiaka – Starosty Głogowskiego, do naszej instytucji wpłynęło łącznie 49 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych  z terenu Powiatu Głogowskiego.

Wszystkie nadesłane prace zostały poddane ocenie przez komisję, w skład której wchodzili pracownicy PCPR w Głogowie.

Wybrano 10 laureatów konkursu.

Wszystkie prace plastyczne można będzie obejrzeć podczas uroczystego rozdania nagród.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, twórczość, włożony trud i wysiłek.

Autorom nagrodzonych prac zostaną wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe, a wyróżnionym upominki i dyplomy. O terminie i sposobie wręczenia nagród opiekunowie laureatów konkursu (szkoły) zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

 

Z poważaniem

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

 

Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 1 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 2 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 3 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 4 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 5 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 6 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 7 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 8 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 9 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 10 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 11 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 12 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 13 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 14 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 15 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 16 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 17 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 18 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 19 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 20 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 21 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 22 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 23 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 24 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 25 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 26 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 27 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 28 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 29 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 30 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 31 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 32 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 33 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 34 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 35 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 36 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 37 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 38 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 39 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 40 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 41 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 42 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 43 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 44 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 45 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 46 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 47 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 48 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 49 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 50 Rozstrzygnięcie konkursu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” - zdjęcie 51