Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

005

„CUKIER SŁODZI, ZDROWIU SZKODZI”

Stanisław Stolarczyk

 

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI.

 CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU”

Dnia 1 grudnia 2022 roku, w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Głogowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, a także Gminą Miejską Głogów i Starostwem Powiatowym w Głogowie.

Wydarzenie zostało podzielone na kilka paneli, na których omawiano:

Sytuację osób z cukrzycą w Polsce w 2022 roku, nowe refundacje oraz nowoczesne leki i technologie stosowane w życiu z cukrzycą.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak dokonując analizy sond ulicznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Głogowa, zwróciła uwagę na problem, dotyczący postrzegania osób z niepełnosprawnościami przez środowisko z różnych przedziałów wiekowych.

– Co to znaczy „człowiek niepełnosprawny”? – To pytanie usłyszeli dziś uczestnicy konferencji pod hasłem „Niepełnosprawność a wyzwania współczesności”. Pytanie zadał, niestety nie osobiście, profesor Jan Miodek, jeden z najbardziej znanych polskich językoznawców. Choć nie mógł się pojawić na dzisiejszym spotkaniu, w nagranej wypowiedzi podkreślił istotną różnicę – „Niepełnosprawny”, ale może to tylko jeden drobny detal anatomiczny? Dzięki przyimkowi „z” my tę kompletną niepełnosprawność ograniczamy, dlatego warto mówić, że to człowiek „z niepełnosprawnościami”, bo przecież często nie jest on jakoś absolutne niezdolny do codziennego życia.

Poruszono także zagadnienia związane z wpływem żywienia na pracę mózgu i aktywność psychiczną człowieka. Zwrócono uwagę na dokonywanie, dokładnej analizy składów produktów spożywczych. Skupiono się również na piętnie, która odcisnęła na społeczeństwie pandemia koronawirusa.

Na konferencji wystąpili:

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Głogowie Stanisław Stolarczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie Krystyna Piasecka – Olejniczak,        prof. Stanisław Zbigniew Kowalik, prof. Monika Kaczmarek i dr Marta Suchocka, siostra Nel – Cisi Pracownicy Krzyża

 

Wśród zaproszonych gości byli:

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Zastępca Prezydenta Wojciech Borecki, Wicestarosta Jeremi Hołownia, Edward Schmidt prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego

Podziękowania za pracę i życzenia zdrowia i wytrwałości w tak ważnej działalności złożyła Monika Kaczmarek, skarbnik Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Do dyspozycji Państwa jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Głogowie, które umożliwi kontakt z Poradnią Diabetologiczną, zapewni udział w szkoleniach edukacyjnych na temat jak żyć z cukrzycą oraz umożliwi kontakt z dietetykiem i psychologiem. W przypadku otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, które udzieli fachowego wsparcia.

Serdecznie dziękujemy za współpracę.

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 2 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 3 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 4 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 5 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 6 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 7 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 8 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 9 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 10 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 11 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 12 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI. CUKRZYCA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU” - zdjęcie 13