Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Dnia 27 lutego 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie odbyło się spotkanie informacyjne, do którego zaproszono przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Celem spotkania było przekazanie informacji na temat realizacji zadania „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Dostępne mieszkanie, Mieszkanie dla absolwenta, kierowane do osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania ustalono kierunki współdziałania i współpracy w zakresie realizacji programów. Omówiono również obecną sytuacją występujących barier architektonicznych w miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Wspólne omówienie tych problemów pozwoli na podejmowanie kompleksowej pomocy osobom mającym problemy w poruszaniu się.

Serdecznie zachęcamy osoby niepełnosprawne do skorzystania z możliwości zamiany swojego mieszkania na inne pozbawione barier lub na zakup mieszkania bez barier architektonicznych. W roku 2023 na tego typu inwestycję udzielamy wsparcia finansowego do 80.000zł. udzielamy również wsparcia na pokrycie wynajmu mieszkania dla osoby niepełnosprawnej - absolwentów szkół.

Serdecznie zapraszamy osoby, które są zainteresowane skorzystanie z oferowanego wsparcia do kontaktu z naszą instytucją.

 

                                                                              Krystyna Piasecka - Olejniczak

                                                           Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

 

 img_1902