Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Jeżeli czują Państwo potrzebę niesienia pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych, a jedynym warunkiem ograniczającym jest metraż mieszkania, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ponieważ dysponujemy lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym składającym się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i wc o łącznej powierzchni 84,6 m2.

Naszym zamysłem jest udostępnienie i oddanie w użytkowanie lokalu osobom, które byłyby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu Powiatu Głogowskiego.

Wszelkich informacji udziela Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 1 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 2 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 3 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 4 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 5 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 6 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 7 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 8 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 9 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 10 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 11 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 12 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 13 Dostępny lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym - zdjęcie 14