Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

poszukuje pracownika na stanowisko

PSYCHOLOGA

Oferujemy:

- pracę w pełnym wymiarze,

- wynagrodzenie zasadnicze: 4 300,00 zł brutto

+ miesięczna premia + dodatek stażowy.

 

Zapraszamy do składania CV osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową*.

Do dokumentu CV należy dołączyć podpisaną własnoręcznie klauzulę** o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty bez podpisu lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę i zostaną zniszczone.

 

Wszelkie informacje można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,

u. Słowiańska 13, tel. 076-83-73-509

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

 

*tylko w przypadku posiadania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego

**”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”