Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

001002003

W dniu 27 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyło się spotkanie informacyjne dla instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz promocja projektu „O GODNOŚĆ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Konferencję poprowadziła Pani Dyrektor Krystyna Piasecka – Olejniczak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Pan Wicestarosta Głogowski Jeremi Hołownia oraz pracownicy merytoryczni zaangażowani w realizację zadań.

Udział w spotkaniu wzięły następujące instytucje i organizacje pozarządowe:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej,
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie,
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli,
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu,
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach,
 6. Dom Pomocy Społecznej „ Magnolia” w Głogowie,
 7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie,
 8. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie,
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie,
 11. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań” Cichych Pracowników Krzyża,
 12. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie,
 13. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” w Głogowie,
 14. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

w Głogowie,

 1. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie,
 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Głogowie,
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie.

 

Serdecznie dziękujemy za współpracę.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Krystyna Piasecka – Olejniczak

dscn2523

dscn2524