Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Informujemy, że od 4 września 2023r. działa centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu, którego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki inwalidzkie, skutery.

O wypożyczenie ww. sprzętu mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu albo orzeczenie równoważne, które 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomaganej nie otrzymały ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej technologii wspomagającej jak ta którą chcą wypożyczyć.

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomaganej należy złożyć przy użyciu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (link: https//sow.pfron.org.pl/).

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji należy skontaktować się z Centrum Informacyjno-Doradczym dla Osób z Niepełnosprawnością w Oddziałach PFRON.