Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

pracownik-socjalny

Dnia 21 listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,

a także wszystkie instytucje pomocy społecznej obchodziły Święto Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie zgromadzili się pracownicy miejskich, gminnych i powiatowych jednostek pomocowych z naszego regionu. Pełne patosu i wzruszające podziękowania wszystkim pracownikom pomocy społecznej za wysiłek i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi - złożyli Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak oraz Prezydent Rafael Rokaszewicz. Władze naszego miasta i powiatu uroczyście wręczyły statuetki, dyplomy oraz kwiaty siedemnastu kierownikom jednostek pomocowych z Powiatu Głogowskiego. Wspólnie blisko 370 osób wspólnie świętowało swój Dzień przy szampanie, torcie a także przy  nastrojowym recitalu, o który zadbał saksofonista Seweryn Graniasty. Wieczór umilił oraz rozbawił do łez Wrocławski Teatr Komedia - w spektaklu „Rubinowe gody" Krzysztofa Kędziory w reż. Wojciecha Dąbrowskiego opowiadający o małżeństwie,  miłości, zmieniającym się świecie, a także polityce. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składam wszystkim Pracownikom
serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej.
Życzę dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości
zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

Serdecznie dziękujemy za współpracę.

Z poważaniem,

Krystyna Piasecka-Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Głogowie

kuron

21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 3 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 4 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 5 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 6 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 7 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 8 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 9 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 10 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 11 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 12 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 13 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego - zdjęcie 14