Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

82615

W dniu 11 marca 2024r., w Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca wysokości przyznanych środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadnia z zakresu rehabilitacji społecznej, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Konferencja została poprowadzona przez Starostę Głogowskiego – Jarosława Dudkowiaka, Wicestarostę Głogowskiego – Jeremiego Hołownię, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie – Krystynę Piasecką – Olejniczak oraz Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Głogowie – Stanisława Stolarczyka.

Powiat głogowski w 2024 roku posiada rekordową kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
To 5 mln 256 tys. złotych, które mają być przeznaczone na rehabilitację społeczną osób
z niepełnosprawnościami, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie.

Na konferencji prasowej przedstawiono na jakie zadania zostaną przeznaczone środki oraz jakie są ogólne warunki i kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o dofinansowanie.

W roku 2024 kwota przeznaczona na  organizacje pozarządowe to 250 tysięcy złotych, na różnego rodzaju programy profilaktyczne, kampanie informacyjne, spotkania integracyjne oraz imprezy sportowe. Jednym z czynników i łączników między samorządem, a osobami niepełnosprawnymi są właśnie organizacje pozarządowe, stanowią bardzo istotne ogniwo tej współpracy i wsparcia. Organizacje pozarządowe zrzeszają również osoby niepełnosprawne, są bardzo blisko tych osób i znają ich codzienne potrzeby.

Kolejnym zadaniem na które zostaną przeznczone środki to likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnoprawnych. Na ten cel zostało przeznaczonych 650 tysięcy złotych. W ramach tego zadania istnieje możliwość dofinansowania do budowy podjazdu, windy, platformy schodowej, czy dostosowania łazienki lub likwidacji progów.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się  w ramach tego zadnia można zakupić łóżko rehabilitacyjne, schodołaz, podnośnik transportowy, a także sprzęt elektroniczny.

Turnusy rehabilitacyjne to 14 dniowy wyjazd, jest to rehabilitacja połączona z wypoczynkiem. Czas pandemii spowodował izolację ludzi, a zawłaszcza osób borykających się z różnego rodzaju ograniczeniami. Dlatego też została w tym roku zwiększona kwota na zadanie, jest to: 450 tysięcy złotych.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z tych dofinansowań, jeżeli spełniają określone warunki oraz mieszczą się w kryterium dochodowym:

3 000,00 zł dla osoby wspólnie gospodarującej,

3 500,00 zł dla osoby samotnej.

Największa kwota środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie przeznaczona na zadanie dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Jest to bardzo istotny program, ponieważ pozwala na normalne funkcjonowanie, poprawia warunki opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Aktywny samorząd to program dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Z tych środków można otrzymać pomoc do zakupu nowoczesnych protez, wózków elektrycznych, w sfinansowaniu kursu na prawo jazdy czy dostosowania samochodu.
W ramach zadania możliwe jest także otrzymanie dofinasowania do nauki na poziomie wyższym.

Bardzo serdecznie i gorąco zachęcamy do współpracy z naszą jednostką jak i z  organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Głogowskiego.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Krystyna Piasecka – Olejniczak