Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Dnia 28 marca 2024 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie odbyło się spotkanie integracyjne pt. „Poszukiwanie wielkanocnych jajek”. Wydarzenie to związane było z rodzinnym kultywowaniem tradycji wielkanocnych.

Spotkanie początkowo miało odbyć się na terenie Fosy Miejskiej w Głogowie jednak warunki pogodowe wpłynęły na zmianę lokalizacji. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w urzędzie, z wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpiły do poszukiwania wielkanocnych jajek na terenie naszej instytucji.

Spotkanie uświetniła obecność Pana Rafaela Rokaszewicza Prezydenta Miasta Głogowa oraz Pana Jeremiego Hołownia Wicestarosty Głogowskiego, którzy złożyli serdeczne życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

Podczas spotkania zostały również wręczone upominki dla wszystkich dzieci oraz wyróżnienia dla najlepszych poszukiwaczy wielkanocnych jajek.

Pragniemy serdecznie podziękować przybyłym gościom za wspólnie spędzony czas w miłej
i przyjaznej atmosferze.
Było to nasze pierwsze spotkanie związanie z poszukiwaniem wielkanocnych jajek i mamy nadzieję, że nie ostatnie!

Z poważaniem

Dyrektor PCPR

Krystyna Piasecka - Olejniczak

432907644_7398261670254690_8121207949833622896_n

434166859_1704432889964861_4045600563501670321_n

434412946_1116257039614898_1384639215794138771_n