Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zorganizowało wyjazd integracyjny dla członków Klubu „Tęczowe motyle”. Tym razem członkowie Klubu zwiedzili perłę - Zamek Mużakowski znajdujący się w Parku Mużakowskim w jego części należącej do Niemiec.

Zamek został wzniesiony w XVI wieku w stylu neorenesansowym i jest wpisany do UNESCO. W wycieczce brał udział Pan Bartosz Ławrowski, który opowiadał o historii zamku. Wycieczka była bardzo udana. Dopisała i pogoda i humory. Po raz kolejny członkowie Klubu mieli okazję do integracji i zwiedzania historycznych miejsc. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, która była inicjatorem tego przedsięwzięcia z przyjemnością towarzyszyła członkom Klubu w tym wydarzeniu.

Wyjazd integracyjny - zdjęcie 1 Wyjazd integracyjny - zdjęcie 2 Wyjazd integracyjny - zdjęcie 3